Onzekerheid, hoe maak je korte metten met een onzeker gevoel?

Posted by: liefde expert - Posted on:

Heb jij last van onzekerheid? Realiseer je dan eerst even dit. Iedere man en of vrouw heeft wel eens last van een onzeker gevoel.

Het toont alleen maar aan dat je menselijk bent Het gevoel van onzekerheid is alleen bij de een wat heftiger als bij de ander. We gaan zo meteen bespreken wat je in je Geest kunt laten rijpen, als je je eigen chronische onzekerheid wilt overwinnen.

Leren omgaan met onzekerheid

Als jouw onzekerheid je leven gaat bepalen, dan is het inderdaad tijd dat je hier iets aan gaat doen. Hoe doe je dat? Als eerste is het van belang dat je jezelf het volgende gaat realiseren:

  • Je hoeft nooit onder te doen voor iemand anders, simpelweg omdat iedere man of vrouw wel een gebrek of tekortkoming heeft. Want niemand op deze aardbol is perfect, ook al willen sommige betweters misschien wel het tegendeel bewijzen.
  • Je hoeft niet perfect te zijn, het streven naar perfectionisme is gewoonweg absurd! Tekortkomingen op welk vlak dan ook,  zullen bij wie dan ook altijd blijven bestaan. En als iemand al het gevoel zou hebben dat hij of zij wel een perfectionist is, dan hebben ze nog niet goed begrepen dat daar een heel groot nadeel aan vastzit.
  • Het grote nadeel van het geloof dat je perfect bent, is dat je dan niet meer openstaat voor groei en of opbouwende kritiek.
  • Het andere nadeel van perfectionist willen zijn, is dat je dan merendeels denkt en voelt vanuit je verstand, dan vanuit je hart. Of je daar dan trots op mag zijn? Daar zet ik mijn vraagtekens bij want dan zou je meer robot dan mens zijn.
  • M.a.w. anderen groeien en jij als perfectionist blijft stil staan omdat je zeker weet dat je een perfectionist bent. Een perfectionist is dus verre van perfect, hij of zij heeft dan last van een kokervisie.
  • Uiteraard is het wel altijd positief als je streeft naar veranderingen en of verbeteringen in jezelf. Ik zal de allerlaatste zijn die dit ontkent.

Dus als jouw gevoel van onzekerheid voortkomt uit het feit, dat je gelooft dat anderen wel perfect zijn, lees dan bovenstaande opsomming nog eens door. Neem het op in je Geest, overdenk het nog eens en laat het eens heel rustig bezinken.

Onzekerheid vanuit de opvoeding

Als jij het gevoel hebt dat jouw onzekerheid is ontstaan door jouw opvoeding. Bedenk dan dat je jezelf op later leeftijd nog altijd zelf kunt aansturen en of “heropvoeden”. Je hoeft die situatie niet te blijven accepteren, je leeft niet meer in je verleden. Je leeft in het hier en nu. En jij bent als enigste de baas over jouw gedachten! Of je moet al toestaan dat anderen de baas over jouw gedachtes mogen zijn, maar dan ben je niet meer jezelf! Er is niets zo erg dan dat je jezelf kwijt raakt.

Jezelf liefhebben

Je kunt jezelf niet liefhebben op een niet-liefhebbende manier. Je kunt het van de ene kant niet bij het rechte eind hebben en tevens jezelf aanvallen met wat verkeerd aan je is. Eerst moet een verkeerd gevoel ongedaan worden gemaakt en in dit geval geldt dat voor jouw onzekerheid.

Aangezien angst de oorsprong van fouten maken kan zijn, kan alleen het teniet doen van angst de correctie met zich meebrengen. Liefde voor jezelf, het houden van jezelf in voldoende mate, is de enige reactie die de angst van een onzeker gevoel teniet kan doen.

Ik voel mezelf onzeker

Als je jezelf wilt helpen met jouw onzekerheid, dan moet je stapsgewijs leren om jouw onzekerheid om te zetten in zelfvertrouwen. Uiteraard wist je dit al, maar lukt je dat schijnbaar nog niet dat is helemaal niet erg. Wat nog niet is kan nog altijd komen, dus gun jezelf dan ook ruim de tijd voor dit proces.

Realiseer je dat je niet alleen simpelweg een optelsom bent van al je negatieve overtuigingen. Lees deze tekst niet alleen maar laat deze tekst eens goed tot je doordringen tot diep in je onderbewustzijn. Indien nodig lees je deze teksten allemaal nog een keer. Sommige dingen dringen nu eenmaal beter door van de herhaling op herhaling. Herhaling op herhaling is een manier om de denkwijze in je Geest opnieuw te gaan programmeren.

Wanneer je niet de verantwoordelijkheid neemt je oude verwondingen van onzekerheid met liefde te behandelen, dan kom je niet weg uit de vicieuze cirkel van het gebrek aan zelfvertrouwen. En wat is jouw doel? Juist ja!

Onzekerheid door afwijzingen

Als jouw onzekerheid voortkomt uit een of meerdere verschillende afwijzingen, dan is dat niet fair ten opzichte van jezelf.

Realiseer je dat zelfs de persoon die jou heeft afgewezen niet perfect is, niet perfect kan zijn. Dus waarom zouden kwetsende woorden, jou kunnen verwonden in je Ziel en Geest? Je kunt het toch nooit voor iedereen goed doen, ook dat is een realiteit. Er zullen altijd mensen zijn, die altijd wel iets vinden als ze je perse willen afkraken!

Als je negatieve kritiek van iemand ontvangt, observeer die persoon dan eens goed. Wie is hij of zij die zo over jou mag oordelen?

Heeft hij of zij het op allerlei gebieden alles voor mekaar in het leven? Weet je dat zeker? Niet iedereen hangt de vuile was buiten, vergeet dat niet! Er is volop uiterlijke schijn in het leven!

Als je last hebt van mensen die je geregeld voorzien van negatieve kritiek. Probeer jezelf dan te omringen met mensen die op jouw frequentie zitten. Op die manier hoef je jouw energie niet te steken in gebruiksaanwijzing van negatievelingen. Op die manier kun je een groot deel van je positieve energie voor jezelf gebruiken. Het gaat hier om jou en niet over iemand anders!

Die onzekerheid die een leven bepaalt

Als jouw onzekerheid je leven blijft bepalen dan mag je wel stellen: dat niemand hardvochtiger is tegenover jou dan jezelf. Je hebt dan misschien wel geregeld het gevoel dat je tekort schiet en niet veel waard bent. Realiseer je dat dit een onjuiste gedachte is! Laat anderen niet over jou oordelen en oordeel bovenal zelf ook niet te hard over jezelf. Wees gewoon jezelf en verbeter jouw gebrek aan zelfvertrouwen.

De 3 eenheid

Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid, ik kan dit niet vaak genoeg herhalen om e.e.a duidelijk te maken. Aangezien we als mens allemaal uit een 3 eenheid bestaan, hebben we op al die 3 niveaus ook onze verlangens en behoeftes.

Als onze verlangens en of behoeftes op 1 van deze 3 niveaus ontbreekt, dan kan ons hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien.

Dat alleen als is een goede reden, om dat onzekere gevoel over jezelf stap voor stap te vervagen uit je Ziel en Geest. Die positieve draai, zal zich dan weer vanzelf kenbaar maken in je lichaam (uitstraling). Het is alom bekend dat eerst iets in je Geest moet rijpen, voordat het naar buiten kan komen.

Besluit vanaf dit moment om die krassen van je Ziel en Geest te vervagen. Beschik vanaf nu over voldoende eigenliefde en ga hiermee aan de slag. Is het niet vandaag dan wel morgen en of overmorgen, uiteraard kies je zelf het moment uit wanneer je hier klaar voor bent.

Los al die onopgeloste kwesties rondom jouw onzekerheid op. Laat het gevoel van eigenwaarde wat meer tot stand komen.

Je bent hier terecht gekomen om dit uit te werken.

Het proces van zelfvertrouwen

Vanaf dat moment dat je echt wilt gaan werken aan je onzekerheid, gaat het zelfvertrouwen in je geest rijpen. Je gaat anders naar jezelf kijken. En op een gegeven moment als de tijd er rijp voor is dan transformeert het zich van het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Het is van belang dat je dit proces in jezelf de tijd geeft, het is nooit een kwestie van een knop omdraaien. Zo werkt dat echt niet in de realiteit.

Een simpel voorbeeld: stel je wilt afvallen, je koopt tientallen boeken over dit onderwerp. Als je niet besluit om ze ook echt te lezen, dan zul je nooit en ten nimmer afvallen. Of als je ze wel leest en niets doet met die informatie dan gaat het niet rijpen in je Geest. Conclusie:  dan zul je nooit en ten nimmer je doel bereiken. Hou er dus rekening mee dat er een knop om moet. En jij bent de enigste die kan besluiten om die knop om te draaien. Misschien is die knop nog vastgeroest, maar ook daar is een oplossing voor te vinden.

Ieder proces heeft zijn tijd nodig, je kunt nooit geforceerd te werk gaan want dan bereik je alleen maar het tegendeel. En dan ben je weer terug bij af en dan kun je weer van voren af aan opnieuw beginnen. Daar zou je dan weer moedeloos van kunnen worden. Dus doe het langzaamaan maar dan wel goed.

Je kunt dus beter stap voor stap te werk gaan, iedere blijvende verandering heeft tijd nodig. Laat je Ziel en Geest er eerst eens aan wennen, dat jij vanaf nu gaat werken aan je onzekerheid. Neem jezelf hier ruim de tijd voor. Voed je Ziel en Geest eerst met deze informatie, laat het dan bezinken. En van het een komt vanzelf weer het andere, want je zit dan op de goede weg.

Negatieve overtuigingen vanuit onzekerheid

Realiseer je nogmaals dat je niet simpelweg een optelsom bent van al je negatieve overtuigingen. Probeer deze zin in je Ziel en Geest te verankeren, want je bent veel meer dan dat.

Jouw onzekerheid zorgt ervoor dat jij onjuiste gedachten over jezelf hebt. Waarom zou jij door jezelf veroordeeld moeten worden, als je weet dat je diep in je hart goed bezig bent?

Negatieve mensen

Op het moment dat je besluit om te gaan werken aan je onzekerheid, dan is het van belang dat je jezelf even niet meer omringt met negatieve mensen. Die mensen die het onzekere gevoel bij jou naar boven blijven halen, want dat werkt averechts.

Leer jezelf aan dat je wel open mag staan voor meningen van anderen, maar dat je vanuit eigenliefde altijd dicht bij je eigen gevoel blijft. Je kunt en mag anderen nooit boven je eigenliefde stellen.

Want als je niet voldoende van jezelf kunt houden dan herken je het gevoel van houden van niet. Dit heeft als gevolg dat je ook niet op een juiste manier van een ander kunt houden. Hoe moet je dan van iemand anders kunnen houden, als je het gevoel van houden van nog niet eens bij jezelf herkend?

Je mag het wel gelijk stellen als je daar de behoefte toe voelt, maar plaats jouw eigen gevoelens en emoties nooit lager dan die van een ander. Laat je gevoelens niet bagatelliseren. Laat je niet manipuleren en of bewerken door anderen, volg je eigen hart want dat is het kompas in jouw leven.

Als jouw onzekerheid jou de baas wordt, dan straf je in principe jezelf. Vraag je dan eens bij jezelf af waarom je dat doet? Probeer tot de Kern van het probleem van onzekerheid te komen en concentreer je niet op de randverschijnselen (de irritaties). Want de randverschijnselen komen alleen maar voor, omdat er in de Kern iets niet goed zit.

Onzekerheid benaderen

Al deze bovenstaande woorden kunnen jou helpen, om het antwoord in te zien in de wijze waarop het probleem van onzekerheid benaderd kan worden. Het brengt voor jou als persoon die verdriet heeft door een gebrek aan zelfvertrouwen liefde met zich mee. En geen aanval op de persoonlijkheid en dat is een groot verschil.

Lijden door onzekerheid

Hou jezelf niet vast aan de overtuiging dat pijn en lijden noodzakelijk voor je is. Het streven naar zelfvertrouwen wil zeggen dat je aan je eigenwaarde liefde onderwijst. En laat zien dat liefde de macht heeft om onzekerheid te overwinnen.

Wanneer je die informatie, al is het maar voor een ogenblik als feit aanvaardt. Dan zou jouw onzekerheid al een begin maken naar transformatie. Wat je ziet is een direct gevolg van wat je gelooft!

Als je gelooft dat jouw onzekerheid grote parten speelt in je leven, dan zie je een onzeker zelfbeeld. En dat onzeker zelfbeeld moet gestraft worden en jij dus ook?

Neem deze woorden op een juiste manier op in je Ziel en Geest en probeer jezelf vanaf dit moment een juiste handreiking te geven naar een gevoel van zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen hoef niet opeens de pan uit te rijzen, maar zet het gewoon aan tot een kleine groei.

Stel jezelf de volgende vragen

Ga jezelf vragen stellen op het moment dat je jouw onzekerheid weer voelt opkomen. Stel jezelf de vraag:

  • waarom voel ik me nu zo?
  • waar ben ik bang voor?

Blijf dat soort vragen aan jezelf stellen totdat je gaat inzien waar de bron van jouw onzeker gevoel ligt. En stel je bovenal de vraag of je wel echt van je onzekerheid wilt afkomen? Of dat je onbewust wilt blijven lijden aan je onzekerheid. Graaf in je onderbewustzijn, het zal je het antwoord geven!

Bewustwording van onzekerheid

Begin je vanaf nu bewust te worden van je eigen gedachten, volg ze vanaf nu. Besef dat alleen jij de baas bent over je eigen gedachten. Want dan onttrek je niet alleen jouw onzekerheid dat de oorsprong is van het innerlijke lijden, maar dan ga je ook beseffen dat het noodzakelijk is om je zelf te vergeven voor dat gevoel van onzekerheid wat in feite je leven verpest!

Realiseer je dus, dat alles zich alleen maar afspeelt in jouw gedachtewereld. Het doet er nu even niet toe hoeveel mensen er misbruik van jou hebben gemaakt. Of hoeveel mensen jou naar beneden hebben gehaald. Probeer dit achter je te laten, het waren maar woorden van mensen (misschien ook nog wel van nietszeggende en of kwaadaardige mensen). Perfectionisten bestaan niet, dus hecht er niet al teveel waarde aan.

Auraveld

Het draaiboek van je leven is naast eigen liefde ook van begin tot het eind een terrein voor zelfonderzoek. Als je merkt dat je zelfkennis zich gaat uitbreiden, over hoe je een onzeker gevoel los kunt gaan laten dat geef dat al een goed gevoel.

Hou het warme gevoel van liefde voor jezelf in jezelf vast en laat je niet meer op een negatieve manier beïnvloeden door anderen. Laat dat soort mensen je Aura veld niet meer betreden. Waak er vanaf nu voor: wie je wel of niet toelaat in je Aura veld (in jouw energieveld). Hoe eerder je dit gaat beseffen hoe makkelijker het voor je zal zijn.

Het gevoel van waardeloosheid

Het zien van tekortkomingen in je onzekerheid zorgt er echt niet voor dat je jezelf beter gaat voelen. Het vergroot slechts het gevoel van waardeloosheid. Je gunt jezelf toch zeker meer dan dat?

Gezonde grenzen stellen

Stel gezonde grenzen en heb jezelf lief. Iedere man en of vrouw is uniek op zijn of haar wijze en iedere man en of vrouw heeft zijn of haar min en pluspunten. Zoals ik al eerder aangaf niemand is perfect en als iemand al gelooft dat hij of zij perfect is dan laat dit al zien dat hij of zij niet meer in staat is om open te staan voor innerlijke groei. Als iemand gelooft dat hij of zij een perfectionist is dan heeft hij of zij alleen nog maar een kokervisie.

Alles heeft een doel

Alles wat je meemaakt heeft een doel en dat doel is om je eigen bewustzijn uit te breiden naar meer. Je kunt de ervaringen de op je pad komen accepteren en je kunt ervan leren. Uiteraard kun je ook voor kiezen om in een slachtoffer rol te blijven zitten, maar dat gaat je vast niet helpen om je onzekerheid te kunnen overwinnen en dan ben je weer terug bij af.

Piekeren over onzekerheid

Uiteraard is dat niet altijd even makkelijk om niet te piekeren, maar wat heb je eraan als je blijft piekeren? Piekeren helpt nooit door te piekeren vermenigvuldig je alleen maar keer op keer die onbehaaglijke en of negatieve gedachtes van een gebrek aan zelfvertrouwen.

Je betreedt dat meer de duisternis (negatieve gedachten) dan het licht. En om jezelf goed te kunnen voelen moet je stappen naar het licht (positief denken) maken.

Soms bestaat het leven nu eenmaal uit overgave of verzet, vaak zijn dat de enige keuze mogelijkheden. Onthoud dat je alleen innerlijke vreugde kunt beleven als je trouw blijft aan je eigen hart (gevoelens en emoties).

Onvoorwaardelijke liefde

Het ervaren van onvoorwaardelijke liefde begint in je eigen hart. Omarm je onzekerheid met liefde, accepteer dat het er misschien wel jarenlang geweest is. En maak een belofte aan je onzeker gevoel, beloof aan jezelf dat je er vanaf nu zorgvuldiger en anders mee om zult gaan.

Dat je jezelf geen pijn meer laat lijden door je onzekerheid. Het is jouw recht om jezelf goed te mogen voelen, ook dit is weer een groeiproces. Stap voor stap.

Er zijn altijd mensen die komen en gaan in je leven. Sommige mensen zullen je goed behandelen, andere zullen je misschien onaardig behandelen. Anderen (manipulators) proberen onbewust of bewust schade aan te richten aan jezelf vertrouwen. Zo is het leven nu eenmaal omdat de wereld bestaat uit licht en duisternis, goede en slechte mensen.

Energievreters die onzekerheid veroorzaken

Er zijn mensen die erop kikken om een ander naar beneden te halen, op de een of ander manier krijgen ze hier een energiestoot  van. Schijnbaar kunnen ze vanuit zichzelf geen energie aanmaken, want anders zouden ze wel niet de behoefte hebben om een ander neer te halen waardoor zij het gevoel krijgen dat ze boven die ander uitstijgen.

Uiteraard is deze bovenstaande vorm van gedrag/karaktereigenschap nooit goed te praten. Je mag iemand anders nooit van zijn of haar positieve levensenergie beroven.

Wat je naar boven toe spuugt zal vroeg of laat op jezelf neer komen dat zijn niet alleen mijn woorden. Het is een Universele wet die dit heeft vastgesteld.

Benader je onzekerheid met een open hart

Het hebben van een open hart naar jezelf toe, houdt ook in dat je beschikt over liefde voor jezelf. Het vermogen tot positieve aandacht voor jezelf hebben, is afhankelijk van een open geest. Een geest die vrij is van leed en vrij van verwachtingen.

Ieder healing positief m.b.t. het lijden aan onzekerheid proces begint met empathie voor jezelf maar dan in de positieve zin. Je gaat jezelf geen slachtofferrol meer aanmeten, je gaat van jezelf houden. Empathie is heel vaak de kern van het genezingsproces.

Denken in oplossingen i.p.v. in problemen

Als we het probleem van onzekerheid willen oplossen dan moeten we ons zelf gaan aanleren, dat we moeten gaan denken in oplossingen i.p.v. aan problemen. Jij bent de baas over je eigen gedachtewereld er zullen best wel dingen zijn die jij van jezelf waardeert. Dat kan niet anders!

Probeer die dingen te laten groeien in jezelf. Realiseer je dat niemand perfect kan zijn, zowel niet in zijn of haar geest en zowel niet in zijn of haar uiterlijk. Het is niet allemaal goud wat blinkt, realiseer je dat! Er schuilt altijd veel wijsheid en veel waarheid in oude spreuken en of gezegdes. Ook dat is een waarheid!

Begin in je Geest

Als je jouw onzekerheid wilt laten afnemen, wat ga je dan als eerste doen? Houden van jezelf en dit houden van jezelf begint in je Geest. Als dat eenmaal gerijpt is, dan gaat het zich ook manifesteren in je uitstraling en alles om je heen.

Dit ga je natuurlijk pas zelf ervaren, als je op dat punt bent aangekomen. Nu kun je het jezelf misschien moeilijk voor stellen hoe het is als je voldoende zelfvertrouwen hebt, maar dat punt bereik je vanzelf wel tijdens het proces van het werken aan de onzekerheid in jezelf.

Leer om zowel de positieve als de negatieve gedachtes over jezelf te accepteren. Vaak vinden veranderingen in jezelf pas plaatst als je het eerst hebt leren accepteren. Op het moment dat je iets van jezelf gaat accepteren ontstaat de bewustwording en van daaruit kun je weer een stap vooruit maken in de richting die voor jou het juiste is. Op weg naar meer zelfvertrouwen.

Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde naar jezelf toe is iets heel natuurlijks voor de mens, het is de natuurlijke aard van een mens. Dit zou je geen inspanning moeten kosten, als het je al inspanning gaat kosten dan ben je al niet goed bezig t.o.v. jezelf. Realiseer je dat, ga diep in jezelf en ontdekt de Kern wat tot het probleem van onzekerheid heeft geleid en los het met liefde voor jezelf op.

Om sommige dingen te kunnen zien, moet je inzicht krijgen in je emotionele betrokkenheid bij een situatie. Als jij geen weerstand tegen jezelf voelt, dan is er ook geen ontevredenheid t.o.v. jezelf. Sta toe dat je eigen wijsheid en innerlijke kracht een plekje krijgt in je dagelijkse leven.

Zoals ik in het begin van dit artikel al aangaf heeft iedere man en of vrouw wel eens last van onzekerheid in bepaalde situaties en dat is ook helemaal niet erg. Dat toont alleen maar aan dat je een echt mens bent.

Maar het is wel van belangrijk dat je ervoor waakt dat je onzekerheid chronisch wordt want dan gaat het je leven op een negatieve manier beïnvloeden met alle gevolgen van dien.

Behoed jezelf voor deze onbehaaglijke vorm van onzekerheid, natuurlijk mag je een bepaalde vorm van onzekerheid toe laten in je leven, maar stel gezonde grenzen! En boor vanaf nu het begin van de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en in jezelf aan. Er komt een dag dat je jezelf hier dankbaar voor zult zijn.

Het gaat er niet om wat je bent in het leven, of wat je “voorstelt” aan materialisme. Het gaat erom wie je bent in je Ziel en Geest! Een willekeurig voorbeeld: of dierbare mensen op je kunnen bouwen en vertrouwen in moeilijke tijden! O whatever.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *