Ups en downs in een relatie, wie herkent het nu niet?

Posted by: liefde expert - Posted on:

Het leven bestaat nu eenmaal uit ups en downs in een relatie of in het leven als single.

Het is wel zo dat de ene persoon misschien wat meer ups en downs dan de ander doorstaat. Zolang de ups en downs enigszins in balans blijven is er nog niet zo veel aan de hand.

Doch als de downs meer worden dan de ups, dan kan dat best wel energie slopend zijn. Soms wel zo erg dat je levenslust er tijdelijk door kan verminderen. Het leven kan soms keihard zijn! In dat geval moet je altijd je allerbeste en allerliefste vriend raadplegen, wie is dat? Dat ben jezelf!

Ups en downs in een relatie

Als je in een relatie zit dan behoor je van 2 personen te houden van de ander en van jezelf. Dit geldt natuurlijk voor beiden partners. Wanneer ons gevraag wordt “onze naaste te beminnen als onszelf” dan houdt dit natuurlijk in dat alles wat we voor de naasten willen doen, we ook en zelfs op de eerste plaats voor onszelf zouden moeten doen. Het is dus een koppeltransactie, ook dit geldt natuurlijk weer voor beiden partners.

De ups en downs in een relatie: dus als we iemand oprecht liefhebben en zijn of haar tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing wensen,dan zal een besef van eigenwaarde de voornaamste bijdrage zijn die we aan de geliefde persoon kunnen schenken. Als we iemand oprecht liefhebben dan schenken we hem of haar ook zijn of haar levensgeluk. Zo simpel is het.

Er zijn drie redenen waarvoor we leven: we leven voor ons lichaam, we leven voor onze geest en we leven voor de ziel. Ze zijn alle 3 even belangrijk. Het echte leven betekent: het volledig tot uitdrukking brengen van alles wat een mens kan voortbrengen door lichaam, geest en ziel.

Anders gezegd: we vormen allemaal een drie eenheid: Geest, Ziel en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangens en behoeftes. Ontbreekt het verlangen en of de behoefte op een van deze 3 niveaus, dan kunnen we in onbalans raken.

Als er ups en downs in een relatie zijn en je kunt het HVW voelen, dan zit het nog altijd goed. Hoe bedoel ik dat? De H staat voor horen, de V staat voor voelen, de W staat voor waarnemen. Een voorbeeld: als iemand zegt ik hou van je, dan wil je dat niet alleen horen, maar ook voelen en waarnemen. Het maakt niet uit of je dat HVW nu bewust of onbewust wilt. Woorden zijn vaak zo makkelijk om uit te spreken het zijn de daden die de waarheid laten zien.

Als iemand tegen je zegt: ik hou van je en hij houdt geen rekening met jouw gevoelens en emoties dan stelt de zin: ik hou van je, eigenlijk niet zo veel voor. Het houden van uit zich dus niet alleen in woorden maar bovenal in daden. Als je het HVW nog kunt voelen dan kun je best nog leven met ups en downs in een relatie want het echte liefhebben is er nog.

Voor de singles geldt, dat merendeels voor de vrienden en of kennissen die hij of zij om zich heen heeft.
Verdriet en of pijn kunnen soms ook een leermeester voor je zijn, het kan je duidelijk maken dat je misschien een andere weg in moet slaan? Of dat je de dingen anders moet gaan aanpakken?

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *