Leren voelen, gevoelens uiten waarom kan niet iedereen dat even goed?

Posted by: liefde expert - Posted on:

Leren voelen wordt door je opvoeding en omgeving al in een vroeg stadium bepaalt.

Nu misschien wat minder, maar vroeger was er een soort van taboevorming rond het uiten van gevoelens. Het was zelfs zo (misschien nog zo hier en daar) dat men kinderen bepaalde gevoelsuitingen abrupt af deed leren en of afwijzen.

Althans als deze gevoelsuitingen niet in overeenstemming waren met de heersende ideeën van de ouders. Men gaf dan geregeld negatieve kritiek en of afkeuring.

Als dat bij jou het geval was, of bij je partner dan weet je dat het vaak en of soms moeilijk is om echt te leren voelen. Niet ieder kind kreeg in zijn of haar ouderlijke gezin, de mogelijkheden voor spontane uitingen. Het is maar een willekeurig voorbeeld uit velen.

Het laat wel zien hoe via voortdurende manipulatie van affectieve uitingen (het moeten verdringen van gevoelens) de – ik ontwikkeling- kan hebben verstoord.

Soms lijkt het zo vanzelfsprekend dat een iedere man en of vrouw in dezelfde mate iets kan voelen, maar dat is dus niet altijd zo. Bij fijngevoelige mensen kan alleen al daardoor hun identiteitsbeleving verstoord worden, zij zouden hun eigen ik dan als minderwaardig kunnen ervaren.

Zo zie je maar weer eens hoe belangrijk het is in welk nest je opgroeit, dit soort ervaringen zin vaak onbewust bepalend voor de rest van je leven.

En het afwijzen van alles wat gevoelsmatig is, kan daar een gevolg van zijn. Niet door de juiste dingen te weten, worden wij bepaald of wordt ons leven bepaald, maar door de juiste dingen te kunnen en of leren voelen.

Als je weet hoe en wat een mens voelt, waardoor hij of zij ontroerd wordt, wat hem of haar innerlijk raakt, dan kun je je een goed beeld van de ander vormen.

Leren voelen

Wie in de liefde slechts weinig kan ervaren, wie maar weinig kan voelen. Wie geen duurzame relaties en of geen intensief samenleven kan realiseren heeft vaak verandering van partner nodig. Waarom? Om zich niet van de eigen geestelijke impotentie op dat gebied bewust te hoeven worden. Uiteraard gebeurd dit meer onbewust, dan bewust.

Door overwaardering van het denken is bij veel mensen het gevoel sterk onderontwikkeld en of verdrongen. Dit gebrek aan het “kunnen voelen” kan je voor de rest van je leven blijven achtervolgen.

Uiteraard kun je er op latere leeftijd naar streven, om een gezond evenwicht te bereiken tussen het denken en voelen.

Er zijn maar weinig mensen die wat betreft hun zelfvertrouwen niet kwetsbaar zijn. Mensen die echt stevig in hun schoenen lijken te staan, verbergen dikwijls een teer plekje.

Als je je op je gemak bij iemand voelt dan zal dat de eenzaamheid verjagen en de wederzijdse waardering versterken. Het samenwerken schept een band. Het vraagt om aanpassing en of emotionele uitwisselingen, maar als we dat eenmaal samen hebben uitgevoerd dan hebben we samen moeilijkheden overwonnen. En dan komt er vaak een liefdevolle band tot stand.

Als we de manier waarop we met elkaar omgaan willen leren beheersen, dan moeten we ons steeds bewuster van elkaar worden. Want alleen dan kunnen we elkaar in het dagelijkse bestaan niet te kwetsen. Of onnodige conflicten veroorzaken.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *